donderdag 18 augustus 2011

Hoe emigreren #1: Soorten procedures

Deze tekst past in de reeks over Immigratievragen: Hoe begin ik aan emigratie naar Canada? De website Justlanded heeft een zeer duidelijke en informatieve tekst over de verschillende opties. Ik publiceer dat graag hieronder.
Volgens een rapport van de Verenigde Naties ontvangen Canada en Australië ieder jaar per hoofd van de bevolking de meeste migranten ter wereld. Hieronder een poging tot ontleding van het complexe Canadese immigratieproces, waaronder de speciale en unieke procedures in de verschillende Canadese provincies.
De autoriteiten van Canada verstrekken ieder jaar meer dan 200,000 verblijfsvergunningen. De ontvangers hiervan hebben vaak een lange en vermoeiende weg achter de rug. Als de aanvraagprocedure echter met succes is afgesloten kunnen deze nieuwe inwoners van Canada zich verheugen op een nieuw leven in het land.
Eenmaal gezien als een permanente inwoner van Canada ontvang je een verblijfsvergunning in de vorm van een ‘Permanent Resident Card’. Wanneer men in het bezit is van een verblijfsvergunning heeft de kersverse inwoner vrijwel dezelfde rechten als een burger met de Canadese nationaliteit (met uitzondering van stemrecht).
Het verkrijgen van een Canadese verblijfsvergunning is een complexe zaak en vergt veel tijd en geduld. Daarbij zijn er vele veranderingen in het beleid en worden vaak nieuwe initiatieven ontworpen en geïmplementeerd. Het is dus lastig om een grip te krijgen op de almaar veranderende wetgeving.
Er zijn zes verschillende categorieën waar men een aanvraag voor kan indienen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning:
· Geschoolde werknemers immigratie (Skilled Worker Class Immigration)
· Zakelijke immigratie (Business Class Immigration)
· Provinciale nominatie (Provincial Nomination)
· Familiehereniging (Family Class Immigration)
· Quebec geselecteerde immigratie (Quebec-Selected Immigration)
· Internationale adoptie (International Adoption)

Geschoolde werknemers immigratie

Individuen kunnen zich aanmelden voor een Canadese verblijfsvergunning als geschoolde werknemer. De aanvragen worden beoordeeld op een aantal criteria: opleidingsniveau, taalvaardigheid, werkervaring, leeftijd, het bezit van werk, en aanpassingsvermogen. Ieder criterium wordt apart beoordeeld en krijgt een score. De totale score bepaalt of de aanvrager een geschikte kandidaat is voor een verblijfsvergunning. Om een verblijfsvergunning te verkrijgen is een minimumscore van 67 (uit een score van 0 tot 100) vereist.
Dit is echter niet de enige manier om te bepalen of een kandidaat geschikt is voor een verblijfsvergunning. Het CIC (Citizenship and Immigration Canada) kijkt ook naar de eventuele aanwezigheid van een strafblad, de Canadese arbeidsmarkt en andere factoren die de uitkomst van de aanvraag kunnen beïnvloeden. Echter de zojuist genoemde score is een goed eikpunt voor het succes van je aanvraag.
Bijvoorbeeld, een 25-jarige vrouw die over een uitstekende Engelse taalvaardigheid bezit, een basiskennis heeft van Frans, een Master diploma bezit, twee jaar werkervaring heeft in het land van herkomst, nog geen werk heeft gevonden in Canada en getrouwd is met een man die gestudeerd, gewerkt en gewoond heeft in Canada, kan een score verwachten van ongeveer 80 punten. Deze score maakt het mogelijk voor de vrouw om een verblijfsvergunning in Canada aan te vragen. Let op: dit is slechts een voorbeeld en verschillende individuen behalen verschillende scores. Dit voorbeeld is niet representatief voor alle aanvragen.

Zakelijke immigratie

Er zijn verschillende individuen in de zakelijke sector die kwalificeren voor een verblijfsvergunning: investeerders , ondernemers , en zelfstandig werkenden .
Investeerders zijn verplicht om aan te tonen dat ze zakelijke ervaring hebben, over een legale netto waarde (net worth) beschikken van C$800,000 en bereid zijn om C$400,000 te investeren in de Canadese economie. Er zijn echter ook extra verplichtingen.
Ondernemers zijn eveneens verplicht om hun zakelijke ervaring aan te tonen door te bewijzen dat ze eigenaar en/of manager zijn geweest van een onderneming. Het is ook mogelijk dat ze een aandeel in een onderneming hebben gehad. Daarnaast moeten zij ook beschikken over een netto waarde van C$300,000, welwillend zijn om een onderneming te managen die op zijn minst één fulltime baan oplevert (buiten zijn/haar eigen baan) binnen drie jaar na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.
Zelfstandig werkenden moeten over de ervaring, intentie en capaciteit beschikken om werkgelegenheid te creëren voor tenminste zichzelf en een belangrijke bijdrage leveren aan culturele of sportgerelateerde activiteiten in Canada. Het kopen en beheren van een boerderij wordt ook gewaardeerd.

Provinciale Nominatie

Het kan zijn dat je een specifieke Canadese provincie in gedachten hebt waar je naar toe zou willen migreren en jezelf graag zou vestigen. Het proces van Provinciale Nominatie maakt het mogelijk voor provincies om bepaalde personen te nomineren voor immigratie en vestiging. Het individu dient contact op te nemen met het immigratiebureau van de desbetreffende provincie om daar de nominatie aan te vragen. Wanneer de nominatie is uitgevoerd kan het individu een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning bij het CIC (Citizenship and Immigration Canada).

Familiehereniging

Wanneer je familieleden hebt die een Canadese verblijfsvergunning bezitten kunnen deze je wellicht helpen. Ongeveer 30% van alle immigranten die naar Canada komen worden ondersteund door familieleden die al in Canada zijn gevestigd. Canadese burgers zijn verplicht om familieleden die naar Canada migreren voor een periode van 3 tot 10 jaar te ondersteunen om ze zo te helpen met het vestigen in Canada.

Quebec-geslecteerde immigratie

De provincie van Quebec heeft een speciale overeenkomst met de federale overheid van Canada welke het mogelijk maakt voor Quebec om immigranten te selecteren die het beste passen bij hun specifieke immigratievereisten. Er is een apart evaluatieproces voor ieder individu die zich in Quebec wil vestigen. Dit geldt voor personen die binnen de volgende categorieën vallen:
· Mensen met een vaste baan
· Zakenmensen
· Studenten – permanente immigratie
· Tijdelijke werkers – permanente immigratie
· Families
· Gesponsorde vluchtelingen

Internationale adoptie

Het is toegestaan voor Canadese burgers om kinderen uit het buitenland te adopteren. De procedure is echter lastig en neemt veel tijd in beslag. Door een zorgvuldige studie uit te voeren naar het gezin dat wil adopteren worden de rechten van het kind gewaarborgd. Het adopteren van een kind uit een ander land brengt verschillende legale kwesties en instanties met zich mee waaronder het Provinciale immigratie bureau, de ‘Hague Convention’ dat toezicht houd op internationale adopties, en verschillende wettelijke instanties uit het land van herkomst van het kind. Canadese families zijn verplicht het kind te ondersteunen en het op te voeden in het beste belang van het kind.

Hoe kom ik aan een permanente verblijfsvergunning?

Om de procedure voor een verblijfsvergunning te starten dien je contact op te nemen met het dichtstbijzijnde Canadese consulaat, hoge raad of ambassade. Over het algemeen is een individu het volgende verplicht om een verblijfsvergunning te verkrijgen:
· Het leveren van een medische akte en strafblad (indien van toepassing)
· Het invullen en opsturen/inleveren van een compleet verblijfsvergunningaanvraagformulier
· Het betalen van de aanvraagsom (application fee)
· Het bijwonen van interviews met immigratievertegenwoordigers
Het kan zijn dat je aanvraag extra verplichtingen met zich mee brengt. Dit hangt af van de aard en categorie van je aanvraag. Er kan dus bijkomend naar het volgende gevraagd worden:
· Originele kopieën en officieel vertaalde documenten die de aanvraag bevestigen, zoals opleidingsdiploma’s, certificaten, persoonlijke identificatie documenten, sponsorbrieven en andere relevante informatie
· Bewijs dat men beschikt over voldoende financiële middelen om de aanvrager te onderhouden gedurende zijn of haar verblijf in Canada
· De uitslag van een bevoegdheidstoets
· Bewijs van vluchtelingenstatus
· Uitslagen van talentoets
· Bijkomende betalingen
· Andere vormen van documentatie of toetsen

Hoeveel moet ik betalen voor mijn verblijfsvergunning?

De huidige tarieven voor de verschillende verblijfsvergunningen zijn als volgt (alle tarieven zijn per 2005):
Aanvragen voor Familiehereniging:
· Sponsoring aanvraag ($ 75 per aanvraag)
· Primaire aanvrager ($475)
· Primaire aanvrager die nog geen 22 jaar oud is en wettelijk alleenstaand is ($75 inclusief een afhankelijk kind van de sponsor, een kind dat in de toekomst zal worden geadopteerd en broers, zusters, neven, nichten of kleinkinderen)
· Een familielid van de primaire aanvrager die een leeftijd heeft bereikt van minimaal 22 jaar of jonger is dan 22 jaar en niet wettelijk alleenstaand is ($550)
· Een familielid van de primaire aanvrager die jonger is dan 22 jaar en wettelijk alleenstaand is ($150)
Let op: Tarieven voor de primaire aanvrager en zijn eventuele familieleden (die vallen onder Familiehereniging) kunnen pas worden betaald, samen met het sponsorschap, wanneer de sponsor zijn aanvraag heeft ingediend.
Investeerders, ondernemers en zelfstandig werkenden:
· Primaire aanvrager ($1,050)
· Een familielid van de primaire aanvrager die een leeftijd heeft bereikt van minimaal 22 jaar of jonger is dan 22 jaar en niet wettelijk alleenstaand is ($550)
· Een familielid van de primaire aanvrager die jonger is dan 22 jaar en wettelijk alleenstaand is ($150)
Aanvragers uit andere groepen:
· Primaire aanvrager ($550)
· Een familielid van de primaire aanvrager die een leeftijd heeft bereikt van minimaal 22 jaar of jonger is dan 22 jaar en niet wettelijk alleenstaand is ($550)
· Een familielid van de primaire aanvrager die jonger is dan 22 jaar en wettelijk alleenstaand is ($150)
De bovenstaande tarieven zijn in Canadese dollars en zijn aan verandering onderhevig van het CIC (Citizenship and Immigration Canada).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten